A Szalántai Bűnmegelőző Egyesület 1991. márciusában alakult, a megnövekedett bűncselekmények visszaszorítása érdekében, az önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogására. Az Egyesület keretében a Bissei Csoport  2003. óta működik.

Az egyesület célja:

- Az alkotmány védelme a bűncselekmények megelőzése érdekében az állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása.

- A lakossági biztonságérzet növelése, valamint közösségi kapcsolatok erősítése.

- A társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés növelése.

- Szalánta Községi Önkormányzat közigazgatási területén jogszabályban meghatározott keretek között bűnmegelőzési tevékenység folytatása során az állampolgárok javainak megóvása, jogellenes cselekmények megelőzése.

- Az Egyesület munkáját és tevékenységét az Egyesület alapszabálya határozza meg.

Az Egyesület tagjainak száma 32 fő.

 

Tagjai lehetnek továbbá azok akik betöltötték 18. életévüket és büntetlen előéletűek, valamint az Egyesület alapszabályát elfogadják. 

A Szalántai Bűnmegelőző Egyesület adatai:

Név: Szalántai Bűnmegelőző Egyesület

Székhelye: 7811 Szalánta, Hunyadi út 23.

Adószám: 18311013-1-02

Levelezési címe: 7811 Szalánta, Hunyadi út 23.

Vezető: Radák Balázs

Mobil száma: 06-30-277-0736

Alapítvány/szervezet típusa: érdekvédelmi egyesület