Szalánta Községi Önkormányzat 1/2002./I.28./ Önk. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz díjáról szóló többször módosított 2/1994.(III.28.) Önk. számú rendelete módosításáról

1. §

A többször módosított 2/1994.(III.28.) Önk. számú rendelet helyébe jelen rendelet alábbi rendelkezése lép.

2.§

A “R” 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)Lakossági fogyasztó: minden természetes személy, kivéve azt, aki bármely jogi formában vállalkozási tevékenységet folytat.

(2)Nem lakossági fogyasztó: a lakossági fogyasztónak nem minősülő fogyasztó.

(3)Nem lakossági nagyfogyasztó: az a nem lakossági fogyasztó, amelynek a vízfelhasználása meghaladja a 3000 m3/hó mennyiséget.

(4)Amennyiben a fogyasztó vagy fogyasztók azonos fogyasztási helyen lakossági és nem lakossági célú vízszolgáltatást is igénybe vesz vagy vesznek, úgy a lakossági és nem lakossági vízfogyasztás elkülönített méréséről a fogyasztónak gondoskodnia kell, kivéve, ha a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges bármely hatósági engedély megadásának nem feltétele a vízszolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999.(VI.11.) kormányrendelet hatálya alá nem tartozik, ebben az esetben a szolgáltató a teljes fogyasztást lakossági célú fogyasztás szerint számolja el.

(5)Amennyiben az azonos fogyasztási helyen igénybe vett lakossági és nem lakossági célú vízszolgáltatás elkülönített mérése nem oldható meg, vagy aránytalan költségráfordítással oldható meg, és:

a.a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a vízszolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999.(VI.11.) kormányrendelet hatálya alá tartozik, úgy a szolgáltató jogosult a teljes fogyasztást 60% nem lakossági és 40% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.

b.A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedély megadásának feltétele a vízszolgáltatás, és a folytatott tevékenység a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999.(VI.11.) kormányrendelet hatálya alá nem tartozik, úgy a

-2-

szolgáltató jogosult a teljes fogyasztást 40% nem lakossági és 60% lakossági célú fogyasztás arányban megosztani.

3.§

A “R” 3.§ (2) bekezdése alá tartozó fogyasztók e rendelet hatályba lépésétől, illetve a vállalkozási tevékenység megkezdésétől számított 30 napon belül kötelesek tevékenységüket a szolgáltatónál bejelenteni. Amennyiben ennek a kötelezettségének a fogyasztó nem tesz eleget, és erről a szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez, úgy a szolgáltató jogosult a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazni a díjkülönbözet – lakossági és a nem lakossági vízdíj – érvényesítésére.

4.§

Jelen “R” a rendelet többi rendelkezéseit nem érinti.

5.§

Jelen “R” kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Szalánta, 2002. január 24.

Horváth Lászlóné dr. sk.Dunai Zoltán sk.

körjegyzőpolgármester

Kihirdetve:

Szalánta, 2002. január 28.

Horváth Lászlóné dr.

körjegyző


Állandó kulturális programok

január hó:

·Szülők, nevelők bálja (pótszilveszter)

február hó:

·A Körzeti Általános Iskola farsangi jelmezbálja.

március hó:

·Ünnepi megemlékezés az 1848-as szabadságharc mártírjairól.

április hó:

·április 25. Márk napi búcsú

június hó:

·június 11. Pünkösdi egész napos rendezvény hazai és külföldi néptánc együttesek fellépésével.

július hó:

·július 25. Szalánta-Németi László napi búcsú.

augusztus hó:

·augusztus 20. Falunap.

október hó:

·október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról.

december hó:

·december 6. Az önkormányzat “Mikulás csomag” ajándék osztása.


A Művelődési Házhoz hiánypótlás

A Művelődési Ház teendőit Konkoly Árpádné szalántai lakos látja el.

Telefon: 72/424-713, 30/353-9562

A Művelődési Ház nyitva tartása

Hétfő:szünnap

Kedd:könyvtári nap

16-18-ig

Szerda:18-21 h

Csütörtök:18-22 h

Péntek:16-22 h

Szombat:17-22 h


Védőnői Szolgálat

Védőnő neve: Bohus Lenke

Telefon: 72/424-860

A védőnői szolgálat kiterjed: Szalánta, Bosta, Szilvás, Túrony községekre.

Tanácsadások időpontjai:

·minden héten szerdán reggel 8-10-ig önálló tanácsadás, 10-12-ig általános tanácsadás,

·minden hónap 2. keddjén terhesekkel centrális tanácsadás Pécsett a Megyei Kórház szakrendelőjében,

·minden hónap 4. keddjén mozgó szakorvosi szolgálat keretén belül gyermekorvos jön a körzetbe 9-11 óra között.

Az egészségház közvetlen közelében van a község gyógyszertára illetve háziorvosirendelője. Ez megkönnyíti a szükséges gyógyszerek gyors beszerzését az kivizsgálást követően. Nem kell a lakóknak Pécsre vagy Siklósra utaznia.


Szalánta Községi Önkormányzat képviselő-testülete

Név

Foglalkozás

Tisztség

Képviselői mandátumának kezdete

Dunai Zoltán

Főállású polgármester

Polgármester

1994-

Bosnyák János

Közlekedésforgalmi előadó

Alpolgármester

1994-

Bosnyák Mihály

Vállalkozó

Képviselő

1994-

Bohus Lenke

Védőnő

Képviselő

1998-

Dr. Bori Beáta

Ügyvéd

Képviselő

1998-

Ferencz Éva

Tanár

Képviselő

1998-

Gorsics Gábor

Mérnök

Képviselő

1998-

Dr. Szijártó Zoltán

Háziorvos

Képviselő

1998-

Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete

Név

Foglalkozás

Tisztség

Képviselői mandátumának kezdete

Standovár Mihály

Nyugdíjas

Elnök

1994-

Istókovics Mihályné

Vállalkozó

Képviselő

1998-

Szemelyácz Györgyi

Eladó

Képviselő

1998-


Az önkormányzati és körjegyzőségi hivatal

Szalántai székhellyel működik a Szalánta, Bisse, Bosta, Szilvás, Babarcszőlős községek körjegyzősége. Itt található a hivatala is, mely az alábbi nyitva tartás szerint működik:

Hétfő:9-12 h13-16 h

Szerda:9-12 h13-16 h

Péntek:9-12 h.

A hivatal központi telefonszáma: 72/524-900

Faxszáma: 72/524-906

E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

A körjegyzőség hivatalában működik:- igazgatásügyi osztályTel:72/524-907

-pénzügyi osztály72/524-905

-adóügy72/524-903

-titkárság.72/524-900

A hivatal munkatársai:

Horváth Lászlóné dr.körjegyző

Gorsics Márknéanyakönyvvezető, igazgatásügyi főelőadó

Béda Pálnékönyvelő, pénzügyi főelőadó

Horváth Máriapénzügyi előadó

Pap Anitapénzügyi előadó

Kopjár Eszterfogalmazó, igazgatásügyi ügyintéző

Gyurkovszky Zoltánigazgatásügyi főelőadó

Mocsirán Istvánadóügyi főelőadó.

A Szalántán működő hivatal látja el a körjegyzőség többi községeinek ügyintézését is. A falvak lakói javarészt magángazdálkodók, őstermelők. Ügyeik intézését megkönnyíti az, hogy minden héten, a keddi napon Bernáth Zoltán falugazdász Pécsről kijár és fogadóórát tart 8-10 óra között.

A körjegyzőség polgármesterei:

Szalánta polgármestereDunai Zoltán

Bosta polgármestereGyörki Judit

Szilvás polgármestereEmberovics Dénes

Bisse polgármestereDózsa István

Babarcszőlős polgármestereIllés József.


Testvérfalu, külkapcsolat

Szalánta község a horvátországi Strizivojna községgel áll testvérfalui kapcsolatban.

Velük leginkább a helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke tartja a kapcsolatot.

Megállapodás született a 2000. évben a testvérfaluval, melyet az önkormányzat a 63/2000.(X.20.) számú határozatában rögzített az alábbiak szerint.

A képviselő-testület testvérfalusi kapcsolatot alakít ki Strizivojna községgel.

A képviselő-testület az alábbi szövegű megállapodást köt:

Szalánta és Strizivojna községek képviselői 2000. szeptember 30-án Strizivojnán, bővített ülésen, a szalántai és strizivojnai (labdarúgó veteránok) barátságos együttműködésének 11-ik évfordulóján, az együttműködés kiszélesítéséről megállapodást kötöttek a következő területeken:

1. Önkormányzatok mint helyi hatóságok

2. Sportegyesületek

3. Kulturális egyesületek

4. Iskolák és óvoda

A megállapodás magyar és horvát nyelven készül.

A szalántai megállapodás október 21-én kerül aláírásra.

A megállapodás megkötésével megbízza a polgármestert.

Határidő: október 21.

Felelős: Dunai Zoltán polgármester